×

Yuverta | 4net

Een gebruiksvriendelijk

Een gebruiksvriendelijk

digitaal platform voor Yuverta

Over Yuverta

Yuverta is een Nederlandse onderwijsinstelling voor het vmbo en mavo in de groenblauwe diensten, met focus op klimaat, energie, water, voeding en welzijn. Yuverta heeft de manier van leren en professionele ontwikkeling getransformeerd: zij bieden geavanceerde oplossingen voor online leren, vaardigheidsontwikkeling en talentmanagement, met behulp van technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie. Het motto van dit onderwijskoepel is 'thuis in de toekomst', omdat ze zich bezighouden met thema's die ertoe doen. Bij Yuverta draait alles om het bevorderen van levenslang leren, dit doen zij door voortdurend te vernieuwen in de wereld van de educatieve technologie.

Uitdaging

Yuverta is ontstaan door een fusie van de drie Nederlandse 'groene' vmbo- en mbo-scholen. Bij deze fusie én nieuwe naam hoort natuurlijk ook een geheel nieuw digitaal platform, dat zowel leerlingen, ouders, docenten als sollicitanten kan bedienen. 4net heeft samen met MPG een innovatief digitaal platform ontwikkeld.


De complexiteit van deze uitdaging lag niet alleen in het creëren van een geheel nieuw digitaal platform, maar ook in de noodzaak om diverse scholen met elk hun eigen aanbod, alsmede een afzonderlijk HR/L&O-onderdeel, te integreren in één uniform platform. MPG heeft, in samenwerking met ons zusterbedrijf Netvlies (onderdeel van 4NG), de strategie voor deze 'next level website' ontwikkeld, waarna 4net verantwoordelijk was voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het platform.

Werkwijze

1. Verkenningsfase

Deze fase is gebruikt om een beeld te creëren van de verschillende doelgroepen, gezien het feit Yuverta een fusie is van drie verschillende vmbo- en mbo scholen. Hierbij is niet alleen gekeken naar de verschillen tussen de doelgroepen, maar ook zeker naar de overlap - om op die manier een zo goed mogelijk werkende gebruikersflow te creëren.

2. Design fase

In de conceptfase hebben we de inzichten uit de verkenningsfase vertaald naar concrete ontwerpen door middel van wireframes. Vervolgens zijn deze wireframes omgezet naar een 'visual design'. Hierin werden kleuren, typografie, afbeeldingen en andere grafische elementen toegevoegd, waardoor het digitale product tot leven komt.

3. Sprint 0

Na de verkennings- en designfase zijn we gestart met een sprint 0, waarbij de output van de verkenningsfase is omgezet in een product backlog. Dit is een dynamische lijst met alle functionaliteiten, taken, verbeteringen en wijzigingen die moeten worden aangepakt in een softwareproject.

Waar bestaat een product backlog uit?

  • Epics: grote, overkoepelende werkitems die te groot zijn om in één enkele sprint te voltooien ("ontwerp van de Yuverta website").
  • Features: middelgrote werkitems die vaak een specifieke functionaliteit of een subset van een epic vertegenwoordigen ("nieuw navigatiemenu").
  • Stories: kleine, gedetailleerde werkitems die een specifieke functionaliteit beschrijven vanuit het perspectief van de eindgebruiker ("ik wil als gebruiker snel meer informatie over de scholen bij mij in de buurt").

De product backlog speelt een centrale rol in het plannen en uitvoeren van sprints. Het bepaalt de prioriteiten en beschikbare capaciteit voor het toewijzen van taken aan sprints. Bovendien wordt op basis van de product backlog de benodigde UX/UI-werkzaamheden vastgesteld en dient het de basis van voor het samenstellen van een MVP.

4. Realisatiefase

In de vierde fase van ons project, de realisatiefase, hebben we de nieuwe website ontwikkeld en gebouwd met behulp van het krachtige Optimizely Digital Experience Platform. Dit platform stelde ons in staat om de gehele klantreis op een efficiënte en doeltreffende manier te optimaliseren, zodat we een naadloze en aantrekkelijke online ervaring konden bieden aan onze gebruikers.


De ontwikkeling van de website verliep in 11 afzonderlijke sprints. Deze sprintaanpak bood ons de flexibiliteit om stapsgewijs functionaliteiten toe te voegen en te verfijnen, terwijl we voortdurend inspeelden op de feedback en inzichten die we tijdens het ontwikkelingsproces verzamelden. Elke sprint vertegenwoordigde een afgebakende fase van het project, waarin we specifieke doelstellingen en taken nastreefden.

Wat is een sprint?

Een sprint levert binnen een tijdvak van 2 tot 4 weken een bruikbaar en potentieel lanceerbaar onderdeel van de dienst of het product.

Resultaat

Het eindresultaat is een volledig functionerend digitaal platform waarop diverse (potentiële) studenten gemakkelijk toegang hebben tot essentiële informatie en begeleiding. Bij de ontwikkeling van dit platform hebben we nauwlettend gekeken naar de diverse klantreizen, waarbij we gebruik hebben gemaakt van het krachtige CMS Optimizely. Dit platform stelt Yuverta in staat om A/B-tests uit te voeren en visuele verbeteringen door te voeren. De testresultaten bieden snel inzicht in de gebieden binnen de klantreis waar verbeteringen nodig zijn.


Om dit proces te ondersteunen, heeft 4net een op maat gemaakt meetplan inclusief dashboard opgeleverd. Dit stelt Yuverta in staat om gemakkelijk te blijven volgen waar verbeterpunten liggen en deze vervolgens zelf te implementeren binnen het intuïtieve CMS van Optimizely.

Vragen over deze case?

Ivo Janssen

Digitaal Strateeg

Meer cases bekijken?

Buma/Stemra setlijsten app)
Buma/Stemra setlijsten app
Jan Groen Tegels)
Jan Groen Tegels
Florius kansrijke momenten)
Florius kansrijke momenten
WWF Optimizely award)
WWF Optimizely award
Yuverta restyle)
Yuverta restyle
WWF multisite)
WWF multisite
Nationaal Schoolontbijt)
Nationaal Schoolontbijt
Royal Talens)
Royal Talens
Poliservice)
Poliservice
Pets Place)
Pets Place
WWF digitale collectebus)
WWF digitale collectebus