×

Ontbijt aan de basis | 4net

Nationaal Schoolontbijt:

Nationaal Schoolontbijt:

leerplatform voor basisschoolkinderen

Over het Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is in 2003 ontstaan uit een maatschappelijk idee van een aantal ambachtelijk bakkers. Zij wilden het ontbijt onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk schoolkinderen en hun ouders. Het begon klein: vijf basisscholen deden mee met een proef waarbij kinderen met hun leerkrachten samen aan tafel gingen voor een feestelijk ontbijt. Inmiddels is het Nationaal Schoolontbijt uitgegroeid tot een zelfstandig en breed gesteund initiatief waaraan jaarlijks ruim een half miljoen kinderen deelnemen op zo’n 2.500 scholen en kinderopvanglocaties.

Uitdaging

Het Nationaal Schoolontbijt heeft als missie een gezond ontbijt voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen, kinderopvanglocaties en brugklassen in heel Nederland aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een goed ontbijt is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten.


Bij het Nationaal Schoolontbijt wordt ook online lesmateriaal aangeboden, dat vrij toegankelijk is voor scholen om in de weken voorafgaand het ontbijt te gebruiken. De bijbehorende website was de afgelopen jaren niet meer up-to-date en niet in lijn met de uitstraling van het Nationaal Schoolontbijt, vandaar dat een nieuwe website gewenst was. De nieuwe website werd Ontbijt aan de Basis: een gemoderniseerde versie van het oude platform. Hier leren kinderen spelenderwijs over verschillende soorten granen en brood, maar ook de Schijf van Vijf en waarom ontbijten nodig is en wat een gezond ontbijt is. Voor de bovenbouw en de brugklas is er zelfs nog een extra ontbijt-challenge.

Ontbijaandebasis.nl is een frisse en toegankelijke omgeving geworden waar kinderen spelenderwijs leren over een gezond ontbijt. Daarmee geven we invulling aan een belangrijke pijler van het Nationaal Schoolontbijt.

- Linda van Zonsbeek, Nationaal Schoolontbijt

Werkwijze

In een ambitieus tijdsbestek van 6 weken hebben we samengewerkt met een multidisciplinair team, bestaande uit strategen, designers en developers, om de ontwikkeling van www.ontbijtaandebasis.nl te realiseren.

1. Verkenningsfase

In de verkenningsfase, die de eerste twee weken besloeg, lag de focus op de bestaande website, broodaandebasis. We voerden grondige analyses uit en faciliteerden workshops om te begrijpen waar verbetering nodig was. Tijdens deze periode hebben we de websitestructuur volledig herzien en verbeteringen geïdentificeerd, en hebben we een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met het gebruik van verschillende lesthema's, meerdere doelgroepen met ieder eigen styling en content, een leerkracht-modus én aangeleverde stijlelementen waaronder digitale mascotte Brody! Korte lijntjes met het team en de Product Owner zorgden ervoor dat het designproces vlot kon verlopen.

2. Development fase

Na het succesvol afronden van de verkenningsfase begon de developmentfase, die vier weken in beslag nam. In deze cruciale periode hebben we met nauwgezette precisie de nieuwe website ontwikkeld en gebouwd met behulp van het Umbraco-contentmanagementsysteem. Dit stelde ons in staat om snel en flexibel te werken en tegelijkertijd te zorgen voor een vlotte gebruikerservaring voor de (jonge) bezoekers van www.ontbijtaandebasis.nl.


De nauwe samenwerking binnen het multidisciplinaire team, in combinatie met het strakke tijdschema, stelde ons in staat om met succes een eigentijdse en goed functionerende website te creëren om "Ontbijt aan de Basis" te ondersteunen bij hun belangrijke missie.

Resultaten

Het resultaat is een vernieuwde website met lesmateriaal wat te vinden is op www.ontbijtaandebasis.nl. Dit materiaal kunnen basisschool- en brugklasdocenten gebruiken om in de klas aandacht te besteden aan het belang van een gezond ontbijt en wat dat dan precies is. Met feiten, film en fun kunnen leerlingen op speelse wijze leren over brood en andere ontbijtproducten, de schijf van vijf en meer. Daarnaast bieden we in een afzonderlijke omgeving voor leraren handleidingen, lesbrieven en downloads aan.

  • Ruim een half miljoen kinderen op 2500 verschillende scholen doen ieder jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
  • Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van maatschappelijke partners als het Voedingscentrum, de Maag Lever Darm Stichting, de Nederlandse Coeliakie Vereniging en JOGG, Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst.

Vragen over deze case?

Judith van Dam - de Heus

UX/UI Designer

Meer cases bekijken?

Buma/Stemra setlijsten app)
Buma/Stemra setlijsten app
Jan Groen Tegels)
Jan Groen Tegels
Florius kansrijke momenten)
Florius kansrijke momenten
WWF Optimizely award)
WWF Optimizely award
Yuverta restyle)
Yuverta restyle
WWF multisite)
WWF multisite
Nationaal Schoolontbijt)
Nationaal Schoolontbijt
Royal Talens)
Royal Talens
Poliservice)
Poliservice
Pets Place)
Pets Place
WWF digitale collectebus)
WWF digitale collectebus