×

WWF | 4net

WWF:

WWF:

Digitale collectebus

Over WWF

Het Wereld Natuur Fonds, beter bekend als WWF (World Wide Fund), is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich al 60 jaar inzet voor het behoud van de natuur en de bescherming van de biodiversiteit. Het WWF werkt aan het beschermen van bedreigde diersoorten en het verminderen van de impact van menselijke activiteiten op het milieu, in samenwerking met overheden, bedrijf en gemeenschappen.

Uitdaging

Voor vele jaren vertrouwde WWF op hun speciaal ontwikkelde actiewebsite binnen het WWF Optimizely-platform om collecteacties uit te voeren. Hoewel dit effectief was, wilden ze een stap verder gaan en niet alleen hun eigen campagnes beheren, maar ook hun achterban aanmoedigen om zelf acties te ontplooien. Dit omvatte het inzamelen van geld voor WWF door deel te nemen aan evenementen zoals marathons en het doen van donaties ter gelegenheid van verjaardagen en jubilea. Vanuit WWF was de wens om dit proces verder te standaardiseren, zodat de time to market voor dit soort specifieke campagnes verkort kan worden én ook de mogelijkheid geactiveerd wordt om individuele initiatieven op te kunnen starten.

Werkwijze

We zijn begonnen met het analyseren van high-level requirements in samenwerking met WWF en ons strategieteam. Door gezamenlijk met WWF een verdiepingsslag te maken, hebben we user stories opgesteld voor het platform. Om flexibel in te spelen op lopende gebeurtenissen, zijn we gestart met een MVP, met de nadruk op het opzetten van campagnes door het WWF-team. Vervolgens hebben we dit uitgebreid naar een toegankelijke functionaliteit voor elke bezoeker.

Tijdens de strategische sessie besloot WWF om de langgekoesterde wens om het platform uit te breiden met een persoonlijke omgeving te integreren. Dit werd cruciaal vanwege de mogelijkheid voor de achterban om campagnes te creëren en de wens om gebruikersgegevens centraal op te slaan in Salesforce (Identity Provider) in plaats van het Optimizely-platform.

In samenwerking met PossibleIT en het data-team van WWF hebben we als 4net de rol van Enterprise Architect vervuld. We hebben essentiële vraagstukken behandeld, niet alleen met betrekking tot het WWF Optimizely-platform, maar ook met betrekking tot de processen binnen WWF Salesforce.

Resultaat

Samen hebben we een toekomstbestendige oplossing gevonden door een centrale opslag van gebruikersgegevens te realiseren. Hierdoor is de basis gelegd voor verdere uitbreidingen naar een volledige persoonlijke WWF-omgeving. Dit omvat onder andere het faciliteren van een centrale login via een koppeling met Salesforce als Identity Provider, het implementeren van mogelijkheden waarmee gebruikers zelf kunnen kiezen naar welk doel hun bijdragen gaan (geregeld via het CMS van WWF), en het aanmoedigen van het delen van persoonlijke acties via videocontent.

Vragen over deze case?

Julien Mohr

Strategic Design Director

Meer cases bekijken?

Buma/Stemra setlijsten app)
Buma/Stemra setlijsten app
Jan Groen Tegels)
Jan Groen Tegels
Florius kansrijke momenten)
Florius kansrijke momenten
WWF Optimizely award)
WWF Optimizely award
Yuverta restyle)
Yuverta restyle
WWF multisite)
WWF multisite
Nationaal Schoolontbijt)
Nationaal Schoolontbijt
Royal Talens)
Royal Talens
Poliservice)
Poliservice
Pets Place)
Pets Place
WWF digitale collectebus)
WWF digitale collectebus