Brunel

Een vernieuwde website dankzij continuous development

Opdracht: Brunel (Global) was op zoek naar een partij die development kon leveren bij het ontwikkelen van nieuwe componenten en functionaliteiten en het optimaliseren van bestaande componenten voor (nieuwe) pagina’s van hun websites.

Oplossing: Het leveren van een continuous development team van drie personen die op vaste basis het team van Brunel ondersteunde in de vorm van extra development capaciteit en begeleiding hiervan. Zodat Brunel in hoog tempo nieuwe componenten en features live kon zetten.

Case:

Nieuwe content- en designelementen in Sitecore gebouwd

Brunel is een detacheerder en biedt met zijn website een overzicht van de vacatures in verschillende branches. Ze zijn wereldwijd actief. Op de website staan allerlei pagina’s die informatie bevatten voor de werkzoekende. De wens vanuit Brunel was om voor meerdere pagina’s nieuwe componenten en functionaliteiten te ontwikkelen en huidige componenten van een re-design te voorzien.

Als start werd er een top-10 lijst opgesteld met onderwerpen die hoognodig moest worden aangepakt. Met deze lijst is 4net aan de slag gegaan. Een project dat in zijn totaliteit 24 weken duurde. Gedurende deze periode is een team van 4net neergezet, bestaande uit verschillende disciplines; front-end, back-end en een delivery manager. Dit continuous development team schakelde met de product owner van Brunel, de testers, de designer, andere development teams met haar teamleden en veel stakeholders.

Een design refresh voor de belangrijkste pagina’s

De eerste 12 weken van het project werd de grafische styling van de vijf belangrijkste pagina’s aangepakt. Alle pagina’s zijn opgezet in Sitecore, een Content Management Systeem (CMS). De vacature-detailpagina was tijdens de eerste weken het belangrijkste punt, omdat dit de core business van Brunel is. Hiervoor zijn nieuwe content en designelementen gebouwd.

Van content elementen naar content migratie

Na de bouw van de content elementen kwam de uitdaging van contentmigratie. Dit bracht complexiteit met zich mee omdat de data uit verschillende systemen moest worden geïmporteerd. Ook moest er voor gezorgd worden dat data niet verloren ging. De contentmigratie heeft ervoor gezorgd dat 4net binnen dit project ondersteunend was in het opschalen van development capaciteit.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.”

– Lorum Ipsum, Brunel

Wereldwijde activiteit zorgt ook voor complexiteit

Brunel is wereldwijd actief en de opmaak van een vacaturepagina verschilt per land. Dit bracht enige complexiteit met zich mee. Er moest namelijk rekening gehouden worden met design & content elementen over de meertalige websites. Bepaalde elementen, zoals een contentblok dat de vacaturetijd vermeld, moesten zo gebouwd worden dat deze voor meerdere landen toepasbaar waren. Afstemming tussen alle landen en 4net heeft ervoor gezorgd dat content- en designelementen tailor made zijn gemaakt, maar voor elk land toepasbaar.

Het proces van continuous development

De afgelopen 14 weken is er met het samengestelde team vanuit 4net nauw samengewerkt met Brunel. Dit is gedaan middels continuous development, wat inhoudt dat het development team op locatie bij Brunel de taken uitvoert en continu ondersteuning kan bieden. Dit zorgt voor een efficiëntere inzet van development en korte lijntjes tussen alle partijen. Daarnaast werkte het 4net en Brunel team met de Scrum methode. Hierbij worden er tweewekelijkse sprints ingedeeld waarin taken worden toebedeeld en doelen worden vastgesteld. Aan het einde van elke sprint wordt er een retrospective gehouden. Hierin wordt aan de stakeholders gepresenteerd wat ontwikkeld is. Ook bespreekt het team wat goed ging en wat beter kan.

Resultaat

Dankzij de continuïteit van het development team en de inzet gebruik van Sitecore heeft Brunel nu verschillende content- en designelementen tot zijn beschikking om webpagina’s op te maken. Doordat het CMS in Sitecore is ontwikkelt, kunnen zij naast deze elementen ook het gedrag van de bezoeker tracken en daarop de content voor de lezer/bezoeker afstemmen.  De fijne onderlinge communicatie en samenwerking tussen Brunel en 4net heeft er tot geleid dat alle partijen continu op de hoogt waren van de ontwikkelingen aan de website.

Meer weten over dit onderwerp?

Thomas Letema
Project Manager 4net
+31 (0)343 444 554
thomas@4net.com

Thomas Letema
Project Manager 4net
+31 (0)343 444 554
thomas@4net.com

Krijg direct meer informatie over Brunel.