n

Persona’s uitgelegd: Voor wie doe jij het?

d

Bij elke opdracht die wij aannemen is een van de eerste vragen die we stellen: ‘Voor wie doen we het?’ Uiteraard voor onze klant maar nog meer voor de klanten van onze klant. Het succes van een app, website of webshop hangt namelijk in grote mate af van toegevoegde waarde die het de eindgebruiker biedt: het gemakkelijker maken van een handeling, het vinden van informatie of het kopen van een goed product. Het ontwerpen en ontwikkelen van een goed werkende website (alhoewel een succesje op zich) maakt van een project nog geen succesvol project, de mate waarin een project het het gewenst gedrag van de doelgroep(en) positief beïnvloedt wel. 

We komen geregeld tegen dat het antwoord op de vraag ‘Voor wie doen we het?’ beantwoord wordt met vrij algemene termen als “Voor iedereen in een bepaalde welvaartsklasse” of voor “Alle mensen tussen de 25 en 65 jaar in Nederland met een huisdier”. Het probleem met het op zo’n manier omschrijven van doelgroepen is dat ze ten eerste vrij generiek en ten tweede heel anoniem zijn.

Het wordt voor ons als bureau dan vrij ingewikkeld om een concept te ontwikkelen dat de behoefte van een generieke doelgroep succesvol vervuld. Binnen elke generieke doelgroep zijn weer onderverdelingen te maken die de meest relevante klantgroepen belichamen. Bijvoorbeeld consumenten die net een nieuw huisdier heeft genomen of voer voor een oudere kat koopt. Dat maakt het al een stuk specifieker en brengt focus op wat er gedaan moet worden om dit type klanten te bedienen.

Omdat veel van onze opdrachtgevers niet dagelijks met hun klanten of consumenten van hun producten of diensten in contact staan is het belangrijk om toch een manier te vinden om specifieke klanttypes centraal te blijven stellen in de beslissingen die worden genomen.

Een goede manier om dit te doen is te werken met een buyer-persona’s. Een buyer-persona of persona is een zo realistisch mogelijk omschrijving van een persoon die een typische klantgroep vertegenwoordigd. Naast naam, beroep en mediagebruik is het belangrijk om te concentreren op de situatie, uitdagingen, vragen, doelen die een persoon heeft, een voorbeeld: 

Persona

Myrte (29 jaar, leerkracht onderbouw) heeft als verrassing een puppy gekregen van haar vriend. Ze wil haar puppy de beste zorg geven die ze maar kan geven maar ze weet eigenlijk nog niet zo veel over het opvoeden en verzorgen van honden. Ze wil zo veel mogelijk goede informatie vinden over welk voer en verzorging een puppy nodig heeft en wil graag weten wat anderen adviseren. Ze zoekt meestal via Google naar informatie en zit op haar smartphone vaak op Facebook en Instagram waar ze veel mensen met hetzelfde ras hond volgt. Myrte en haar vriend hebben net een huis met tuin gekocht dus er moet ook een beetje op de financiën gelet worden maar goede kwaliteit, informatie en gemak is zeker wat waard. Quote Myrte: “Er is zo veel keuze en iedereen adviseert weer iets anders, ik ben de weg een beetje kwijt”. 

Je ziet dat de omschrijving van Myrte veel meer houvast geeft dan “Alle mensen tussen de 25 en 65 jaar in Nederland met een huisdier”. Op deze manier worden anonieme en generieke doelgroepen veel specifieker en kunnen ideeën altijd getoetst worden aan de hand van verschillende persona’s: Wat zou Myrte van dit product, dienst, informatie of functionaliteit vinden? Zou het haar helpen in een keuze te maken en ons product te kopen? Op deze manier verhogen we dus de kans op goede resultaten die een website, webshop of app bereikt. 

We ontwikkelen persona’s samen met onze opdrachtgevers tijdens workshops aan de hand van een persona canvas. We zien dat er meestal 3-5 unieke persona’s zijn die een bepaalde klantgroep vertegenwoordigen. Ook binnen bestaande projecten is het nuttig om alsnog persona’s op te stellen om de website, informatie en doorontwikkeling te toetsen. Wij zijn er van overtuigd dat we met persona’s we succesvollere projecten kunnen realiseren en helpen onze opdrachtgevers graag met het opstellen hiervan. Interesse in deze werkwijze? We helpen je graag verder!