2

Online strategie

Developing e-business betekent voor iedere opdrachtgever iets anders. Wat zijn de te bereiken doelen? Informeren, activeren of converteren? Wellicht een combinatie hiervan? Bij de start van een project zijn er allerlei ideeën, aannames en beoogde resultaten over het gewenste digitale platform. We zijn het verplicht aan onze opdrachtgevers om optimaal rendement te halen uit een project. Om deze claim waar te maken is een goede voorbereiding noodzakelijk. Daarom starten we elk project met het opzetten van een online strategie. 

Dit bereiken we door het DNA van het merk, de markt, stakeholders en doelgroep(en) ons eigen te maken. Zo krijgen we een exact beeld van het online ecosysteem, kansen en uitdagingen. In interactieve brainstormsessies en workshops komen we samen tot nieuwe inzichten of bevestigen bestaande met als eindresultaat een heldere online strategie. Hierbij volgen we een stappenplan dat we samen met onze opdrachtgevers invullen.


Fase I: Verkenningsfase

We willen graag álles van de business van onze opdrachtgevers weten. Daarom beginnen we eerst met luisteren naar antwoorden op relevante vragen: 

  • Wat zijn de organisatorische doelstellingen?
  • Wat zijn de beoogde primaire en secundaire doelgroepen?
  • Wat is het onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie?
  • Wie is de concurrentie?
  • Welke relevante ontwikkelingen zijn er binnen de branche?
  • Hoe ziet het online eco-systeem eruit?
  • Wat is de stand van de huidige online presence?

 

Fase II: Doelgroep analyse

Vanuit de informatie uit de verkenningsfase gaan we dieper in op de beoogde doelgroepen. Wat zijn hun drijfveren, informatiebehoeftes en hun online (media) consumptie? Hoe kunnen we deze laten aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen? Het liefst gaan we direct in gesprek met vertegenwoordigers van de doelgroep. Hiermee krijgen we een realistisch beeld van de eindgebruiker en de customer journey. Samen met onze UX designers stellen we daarna persona’s en user stories op.

 

Fase III: Meetbare online strategie

We combineren de inzichten in van de organisatie, markt en doelgroepen om een meetbare online strategie te formuleren. Hoe kunnen we de geoogde doelen behalen en welke middelen zijn hiervoor nodig? Via welke platformen en kanalen gaan we dit doen en wanneer is er sprake van succes (KPI's)? We stellen gezamenlijk prioriteiten en vertalen deze in een online roadmap.

De online strategie vormt de grondslag voor de conceptingfase waarin we de inzichten vertalen in een helder UX/Visual Design.