1

Ontwikkeling van setlijsten app voor Buma/Stemra

d
Meer vragen over dit project?

Samen met Buma/Stemra én eindgebruikers heeft 4net daarom de Setlijsten App ontwikkeld waarmee leden altijd en overal setlijsten kunnen indienen.

 

De optimale mix van user-centered design en code

Buma/Stemra zorgt ervoor dat haar ruim 25.000 leden een eerlijke vergoeding krijgen wanneer hun muziek wordt gebruikt op o.a. radio & tv, online, maar ook tijdens liveconcerten. Om de vergoeding voor concerten te kunnen bepalen zijn setlijsten van optredens nodig. Deze werden via de portal, per e-mail, op pizzadozen of zelfs helemaal niet aangeleverd. Het verzamelen en verwerken van setlijsten was hierdoor erg arbeidsintensief. Samen met Buma/Stemra én eindgebruikers heeft 4net daarom de Setlijsten App ontwikkeld waarmee leden altijd en overal setlijsten kunnen indienen. Door in te loggen in de app worden tracks inge- laden en kunnen artiesten eenvoudig setlijsten samenstellen en versturen. Het indienen van setlijsten is door deze app een heel gebruiksvrien- delijk proces geworden én levert Buma/Stemra een inke tijdsbesparing op. 


“De organisatie moet wendbaar worden, innoveren en vol inzetten op samenwerkingen. Met de Buma Setlijsten App is een eerste stap richting een modernere en flexibeler organisatie in gang is gezet.” 

Wim van Limpt - CEO

Door een divers ledenpanel direct bij de ontwikkeling van prototypes te betrekken werden in een vroeg stadium aannames over functionaliteit in de app gevalideerd. De gebruiksvriendelijk- heid van de app is door usability testing tijdens de ontwikkeling steeds verder verbeterd.

Ontwikkeling setlijsten app


“4net toonde grote inhoudelijke betrokkenheid en inzicht in de zeer speci eke materie en is een bureau dat in oplossingen denkt. 4net denkt en werkt écht mee. En dat in een soepele samenwer- king en met een jne prijs-kwaliteitverhouding.” 

Frank Janssen – Hoofd Communicatie & PR Buma/Stemra