Design sprint Florius

Het gevalideerde prototype vormt de basis voor het vervolgtraject.

Opdracht: Hypotheken zijn complexe producten en het doel is altijd om de hypotheekproducten en aanvullende services voor toekomstige en bestaande klanten zo begrijpelijk en transparant mogelijk te maken.

Oplossing: In de Design Sprint met Florius hebben we veel nieuwe inzichten gekregen hoe we de vraag “Hoe kunnen we onze tussenpersonen nog meer in hun kracht zetten?” kunnen beantwoorden. 

Case:

Hypotheken die meebewegen

Sinds begin 2017 werken Florius Hypotheken en 4net interactive intensief samen aan veel verschillende digitale projecten; van de website en de Mijn-Florius omgeving tot mobile apps en chatbots. In onze aanpak staat het samenbrengen van de end-user goals en de business objectives altijd centraal. Hypotheken zijn complexe producten en het doel is altijd om de hypotheekproducten en aanvullende services voor toekomstige en bestaande klanten zo begrijpelijk en transparant mogelijk te maken.

Florius is een merk van Nederlandse bodem. Al meer dan 70 jaar beweegt Florius met haar hypotheken mee met de wensen van haar klanten. Elke dag bedient Florius met trots ruim 400.000 klanten met hypotheken, een van de meest waardevolle dingen in hun leven betalen: een eigen huis. Als onderdeel van ABN AMRO N.V. werkt Florius samen met onafhankelijk hypotheekadviseurs. Een samenwerking die er een is om te koesteren en uit te bouwen.

Design sprint: in 4 dagen een interactief prototype

Vanuit dit gegeven stelde Florius ons de vraag hun te helpen met het formuleren van antwoorden op de vraag:

“Hoe kunnen we onze tussenpersonen nog meer in hun kracht zetten?”

Een complexe vraag met veel lagen en nog meer mogelijke antwoorden en oplossingsrichtingen waarvan het vooraf niet in te schatten is welke digitale oplossing dit doel écht bereikt.

Dit is bij uitstek een vraag die beantwoord kan worden in een Design Sprint. Een Design Sprint is een strak geregisseerd co-creatie programma van 4 dagen waarin we, in een multi-disciplinair team van inhoudelijke experts van Florius enerzijds en strategen en UX/UI designers van 4net anderzijds, toewerken naar een realistisch en testbaar prototype. Samen verkennen en bedenken we in 2 dagen verschillende oplossingsrichtingen en werken op dag 3 de meest kansrijke uit tot een interactief prototype dat we op dag 4 gaan valideren met een groep eindgebruikers, in dit geval tussenpersonen/adviseurs.

“Een Design Sprint is een strak geregisseerd co-creatie programma van 4 dagen waarin we, in een multi-disciplinair team van inhoudelijke experts van Florius enerzijds en strategen en UX/UI designers van 4net anderzijds, toewerken naar een realistisch en testbaar prototype.”

– Julien Mohr, Strategic Design Director 4net

Samen met een gecombineerd 4net en Florius team van 7-9 mensen creëren we in 4 dagen een blik in de toekomst.

Dag 1: Map & Schets

Dag 1 van de Design Sprint staat in het teken van het verkennen. We starten met interviews van interne en externe experts en delen kennis. Vervolgens bepalen we het doel en de vraag die we willen beantwoorden. Bijvoorbeeld: “Hoe zetten we Florius adviseurs in hun kracht”. We gaan opzoek naar aansprekende voorbeelden van digitale platformen waarvan we zaken kunnen leren; andere hypotheekverstrekkers, aanbieders van complexe producten maar ook Netflix en Amazon. Vervolgens maakt elke deelnemer in verschillende ronden een schets van wat zij denken dat het een goede oplossing is voor de vraag.

Dag 2:

Op dag 2 worden alle concepten gepresenteerd en wordt er in verschillende stemrondes een keuze gemaakt van het winnende concept (of onderdelen van verschillende concepten). Nu is het de taak om het gekozen idee verder uit te werken in een story board zodat we weten uit welke pagina’s het prototype dat op dag 3 ontworpen gaat worden, moet bestaan.

Dag 3 & 4

Dag 3:

Op dag 3 gaan we met een deel van het team werken aan een prototype waarin we het concept uit dag 2 uitwerken in visual design, met realistische copy en beeld. In verschillende iteratierondes werken we het prototype uit en voegen interacties toe.

Dag 4:

Op dag 4 is het tijd om het uitgewerkte concept te valideren met 5 eindgebruikers. Vijf onafhankelijke financieel adviseurs werden uitgenodigd om op ons kantoor of via videochat deel te nemen aan het onderzoek. Aan de hand van interviewscripts werden de deelnemers bevraagd over het concept. Het team keek van een afstand mee met de interviews en noteerde de positieve en verbeterpunten. De dag werd afgesloten met het prioriteren van de belangrijkste bevindingen (en met een biertje).

In de Design Sprint met Florius hebben we veel nieuwe inzichten gekregen hoe we de vraag “Hoe kunnen we onze tussenpersonen nog meer in hun kracht zetten?” kunnen beantwoorden.
Met de Design Sprint hebben we een zicht op wat het juiste is om te gaan ontwikkelen voordat we starten met ontwikkelen.

Resultaten

In de Design Sprint met Florius hebben we veel nieuwe inzichten gekregen hoe we de vraag “Hoe kunnen we onze tussenpersonen nog meer in hun kracht zetten?” kunnen beantwoorden. Het gevalideerde interactieve prototype vormt de basis voor het vervolgtraject waarin het concept verder verfijnd wordt. Dit gaan we doen in een Iteratie Sprint, een verkorte versie van de Design Sprint, waarin we aan de hand van de verzamelde feedback van eindgebruikers een iteratie op het concept doen. Met de Design Sprint hebben we een zicht op wat het juiste is om te gaan ontwikkelen voordat we het goed gaan ontwikkelen; ‘Designing the right thing before designing things right’ noemen we dat.

Meer weten over dit onderwerp?

Julien Mohr
Strategic Design Director
+31 (0)343 444 554
julien@4net.com

Julien Mohr
Strategic Design Director
+31 (0)343 444 554
julien@4net.com

Krijg direct meer informatie over Design sprint Florius.