1

Kempen & Co: Vernieuwd digitaal platform

d
Meer vragen over dit project?

Kempen & Co is een zakelijk financieel dienstverlener en groot vermogens beheerder. Zij hebben 4net benaderd omdat er sprake was van een sterke behoefte aan focus op het gebied van internet marketing. Hierbij zouden de diverse websites van Kempen & Co een grotere rol gaan spelen, waar deze niet op ingericht waren. Kempen & Co heeft 4net benaderd wegens onze combinatie van kennis op het gebied van strategie en Ektron. 4net heeft in samenwerking met alle businessunits van Kempen & Co een strategisch plan voor de komende 5 jaar uitgezet. Hierbij hebben wij verschillende rollen bekleed, van IT specialist, mediator en mentor. Deze bijzondere samenwerking heeft geresulteerd in een sterker, flexibeler en schaalbaar digitaal platform dat aansluit bij alle business units van Kempen & Co, en waar al haar websites op kunnen rusten. 

Voortraject: Strategische sessies
Begin vorig jaar is het traject gestart met verschillende strategische sessies onder de diverse businessunits, waaronder Kempen Valuations, en afdelingen, waaronder security, netwerkarchitectuur, development en communicatie. Om dit plan te laten slagen was het van belang dat alle businessunits van Kempen & Co hun commitment gaven. Dit maakte dat het plan moest aansluiten bij de verschillende wensen, perspectieven en uitdagingen van de verschillende units en afdelingen. Om deze aansluiting te vinden heeft 4net strategische sessies gehouden waarbij we optraden als mediator tussen businessunits en zo de beste oplossing voor alle units en afdelingen konden bieden.

Ist & Soll
Aan de hand van de sessies met de verschillende units heeft 4net een Ist & Soll gepresenteerd waarmee de huidige situatie tegenover de gewenste situatie is gezet. Hierin is de infrastructuur, de technische architectuur, het ontwikkelproces, de webservices, de security en het releasemanagement en OTAP meegenomen. Voor de gewenste situatie is er zoveel mogelijk gelet op eenduidigheid voor wat betreft versies, architectuur en structuur. De opzet die 4net heeft gepresenteerd vergroot de beheersbaarheid, schaalbaarheid en overdraagbaarheid in de samenwerking met externe implementatie partners. Daarnaast biedt de voorgestelde structuur een solide basis voor het in de toekomst ontsluiten van externe systemen. 

Architectuur
Met oog op de toekomst is er voor een architectuur gekozen die op een veilige, flexibele en schaalbare manier in staat in om allerlei (backoffice) systemen te ontsluiten. Een belangrijk vraagstuk in het geheel was de keuze tussen WebForms en MVC. (Model View Controller) Vanuit een technisch oogpunt was de keuze echter relatief eenvoudig, met name vanwege de wens om juist een duidelijkere scheiding te kunnen maken tussen de logica (code) en de template. MVC is de nieuwere techniek die beter aansluit bij het internet landschap anno nu. Ook vanuit personeels- en organisatie oogpunt was het belangrijk om de keuze voor MVC te maken.

Voor het responsive maken van de website is geadviseerd om een responsive framework in te zetten, op die manier is er een betere bewaking vanuit Kempen & Co op de ondersteuning van cross platforms en multiple devices voor de toekomstige projecten.

Binnen de Ektron site is ervoor gekozen om gebruik te maken van een 3-tier setup, hierin kunnen de lagen en verantwoordelijkheden binnen de applicatie beter gescheiden worden. Daarnaast biedt het een extra laag van veiligheid en past het beter in een architectuur die verschillende systemen ontsluit.

Ook het uitwijkscenario is in de nieuwe, gewenste situatie verbeterd door middel van eSync (een component van Ektron) hierdoor is de downtijd gedaald tot het minimum. Door direct bij de opzet van de architectuur rekening te houden met security is er een veilige basis neergezet voor de toekomst. Binnen de architectuur bevindt de beveiliging op zowel netwerk- als softwareniveau plaats. 
Zo worden de websites in een DMZ geplaatst en de databases en services in het LAN welke door middel van een firewall worden afgeschermd. Op software niveau wordt er gewerkt met een challenge-response mechanisme, hierdoor wordt er verzekerd dat wachtwoorden niet onderschept kunnen worden. 


Ontwikkelproces
Wat betreft het ontwikkelproces is er een gestructureerd development proces gecreëerd waarbij duidelijke vastgelegde afspraken een kwalitatief hoge software standaard waarborgen. Dit garandeert de onderhoudbaarheid op lange termijn en verhoogt de overdraagbaarheid van de systemen.

 

Al met al hebben we Kempen & Co een duidelijke, veilige en toekomst gerichte oplossing geboden. Hierin hebben we niet alleen gefaciliteerd in middelen maar ook in kennis. 4net heeft alle kennis overgedragen aan Kempen & Co welke nu zelfstandig met de nieuwe situatie aan de slag kan. Natuurlijk blijft 4net nauw contact houden met Kempen & Co, zo blijven we nazorg faciliteren in de vorm van advisering en begeleiding.